επιστράτευση

Το στάδιο της μετάπτωσης των στρατιωτικών δυνάμεων μιας χώρας από την ειρηνική κατάσταση στην πολεμική. Η ε. είναι το αποτέλεσμα ιδιαίτερων μελετών –σχέδια ε.– που συντάσσονται από πριν, με βάση τον πιθανό αντίπαλο και τις περιοχές στις οποίες προβλέπεται ότι θα εκδηλωθεί η πολεμική δραστηριότητα. Τα σχέδια αυτά περιλαμβάνουν εντολές για να προπαρασκευαστεί και να εκτελεστεί με επιτυχία η ε., της οποίας κύριος σκοπός είναι η συμπλήρωση της οργανικής σύνθεσης και των εφοδίων, ώστε να εξασφαλιστεί η προκαθορισμένη πολεμική σύνθεση και στη συνέχεια η διάταξη των δυνάμεων. Το μέτρο αυτό αφορά τόσο το έμψυχο όσο και το άψυχο υλικό που προορίζεται για τις διάφορες μονάδες. Από την ειρηνική περίοδο, αρμόδια όργανα (τα κέντρα και οι μονάδες ε.) ενημερώνουν, μεταξύ άλλων, τους καταλόγους των αντρών οι οποίοι έχουν απολυθεί από τον στρατό με την ένδειξη της διαταγής για την παρουσίασή τους στη μονάδα, στην οποία τελικά ο καθένας που επιστρατεύεται πρέπει να φτάσει κατά την κλήση. Επιβλέπουν επίσης για την εφαρμογή του σχεδίου επιτάξεων και την εφαρμογή των κανόνων που διέπουν τις επιτάξεις αυτές, την έγκαιρη προμήθεια και την ταξινόμηση των υλικών και των εφοδίων που θα χρειαστούν για τη συμπλήρωση ή τη συγκρότηση των μονάδων και των υπηρεσιών και, τέλος, τη φροντίδα για τη μεταφορά των στρατιωτικών και κάθε είδους υλικών. Η ε. προβλέπει, εξάλλου, τη συγκρότηση νέων μονάδων με τις σχετικές υπηρεσίες διοικήσεων και άλλων επιτελικών οργάνων που δεν υπάρχουν σε περίοδο ειρήνης. Επιπλέον, τα σχέδια ε. περιλαμβάνουν την έγκαιρη διασπορά των αποστολών συμπλήρωσης και των νεοσυγκροτούμενων μονάδων, τα διάφορα μέτρα επαγρύπνησης και ασφάλειας που είναι απαραίτητα για να εξασφαλιστεί, εκτός από την καθορισμένη ανάπτυξη της επιχείρησης ε., και η ακεραιότητα και αποδοτικότητα των βιομηχανικών και στρατιωτικών εγκαταστάσεων, των αποθηκών και των βασικών μέσων μεταφοράς καθώς και μέτρα ασφαλείας των συγκοινωνιών και των επικοινωνιών για την ομαλή παράταση της ε. Η ε. διακρίνεται σε γενική και μερική, ανάλογα με την έκταση των μέτρων που απαιτούνται από τις περιστάσεις. Επίσης, όταν οι απαραίτητες ενέργειες εκτελεστούν ή τουλάχιστον αρχίσουν να εκτελούνται πριν από την επίσημη κήρυξη της μερικής ή γενικής ε., τότε έχουμε τη μυστική ε., που πραγματοποιείται μόνο με απόρρητες διαταγές και προσωπικές κλήσεις με δελτάρια-εντολές. Για να εξασφαλιστεί στη στρατιωτική ε. και προπάντων στις ενδεχόμενες εξακολουθητικές πολεμικές ανάγκες η συνδρομή ολόκληρου του έθνους, μπορεί να προβλεφθεί η πολιτική ε. που αναφέρεται τόσο στους πολίτες (π.χ. επιβολή ιδιαίτερων υποχρεώσεων σε εκείνους που είναι απαλλαγμένοι από τη στρατιωτική υπηρεσία) όσο και στις οικονομικές, βιομηχανικές και αγροτικές δραστηριότητες μιας χώρας. Η επιστράτευση του 1917, σε λαϊκή εικόνα της εποχής (φωτ. από την έκδ. «100+1 χρόνια Ελλάδα»).
* * *
η (Α ἐπιστράτευσις) [επιστρατεύω]
νεοελλ.
1. πρόσκληση ηλικιών (κλάσεων) εφέδρων και κατάταξη για στρατιωτικές ασκήσεις σε περίοδο ειρήνης ή για συμπλήρωση μονάδων τού στρατού σε εμπόλεμη κατάσταση
2. χρησιμοποίηση σε υπεύθυνη θέση προσώπου κατά παρέκκλιση τής ιεραρχίας ή τής συνήθους λειτουργίας μιας υπηρεσίας
3. χρησιμοποίηση μεθόδου, μέσου κ.λπ. κατά παρέκκλιση από τα συνηθισμένα
αρχ.
εκστρατεία.

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • επιστράτευση — η πρόσκληση ηλικιών στρατευσίμων και επίταξη ζώων, οχημάτων, υλικού κτλ …   Νέο ερμηνευτικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας (Новый толковании словарь современного греческого)

  • ἐπιστρατεύσῃ — ἐπιστρατεύσηι , ἐπιστράτευσις fem dat sg (epic) ἐπιστρατεύω march aor subj mid 2nd sg ἐπιστρατεύω march aor subj act 3rd sg ἐπιστρατεύω march fut ind mid 2nd sg ἐπιστρατεύω march aor subj mid 2nd sg ἐπιστρατεύω march aor subj act 3rd sg… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπιστρατεύσηι — ἐπιστράτευσις fem dat sg (epic) ἐπιστρατεύσῃ , ἐπιστρατεύω march aor subj mid 2nd sg ἐπιστρατεύσῃ , ἐπιστρατεύω march aor subj act 3rd sg ἐπιστρατεύσῃ , ἐπιστρατεύω march fut ind mid 2nd sg ἐπιστρατεύσῃ , ἐπιστρατεύω march aor subj mid 2nd sg… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Ελλάδα - Ιστορία (Νεότεροι χρόνοι) — Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΝΕΟΤΕΡΩΝ ΧΡΟΝΩΝ (1828 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ) Τα γεγονότα που σημάδεψαν τη νεότερη ιστορία της Ελλάδας ήταν πολλά και ιδιαίτερα σημαντικά, συνέτειναν δε, μέσα από αιματηρές εσωτερικές διενέξεις (με αποκορύφωμα τον εθνικό διχασμό) και… …   Dictionary of Greek

  • Civil conscription — is conscription used for forcing people to work in non military projects. Civil conscription is used by various governments around the world, among them Greece.[1], where it has been used numerous times[2] and it is called πολιτική επιστράτευση.… …   Wikipedia

  • Αίγυπτος — I Κράτος της βορειοανατολικής Αφρικής και (σε μικρό μέρος) της δυτικής Ασίας.Συνορεύει στα Δ με τη Λιβύη, στα Ν με το Σουδάν και στα ΒΑ με το Ισραήλ, ενώ βρέχεται στα Β από τη Μεσόγειο θάλασσα και στα Α από την Ερυθρά θάλασσα.Η Α. (αλ… …   Dictionary of Greek

  • επιστρατεία — η (Α ἐπιστρατεία και ἐπιστρατηΐη) [επιστρατεύω] νεοελλ. επιστράτευση αρχ. μσν. εκστρατεία …   Dictionary of Greek

  • επιστρατευτικός — ή, ό αυτός που ανήκει ή αναφέρεται στην επιστράτευση («επιστρατευτικές οδηγίες»). [ΕΤΥΜΟΛ. < επιστρατεύω. Η λ. μαρτυρείται από το 1896 στον Θεόδ. Π. Δηλιγιάννη στην εφημερίδα Άστυ] …   Dictionary of Greek

  • ηλικία — (Νομ.). Σε αστική, σε διοικητική και σε ποινική ύλη, το δίκαιο αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην η. ως προς τη γενικότερη δικαιοπρακτική ικανότητα, την ευθύνη ή τις ειδικότερες συνέπειες των πράξεων ή ενεργειών του προσώπου. Σύμφωνα με τον ελληνικό …   Dictionary of Greek

  • συρία — Κράτος της Μέσης Ανατολής. Συνορεύει στα Β με την Τουρκία, στα Δ με το Λίβανο, στα Ν με την Ιορδανία και στα Α με το Ιράκ. Βρέχεται στα Δ από τη Μεσόγειο.H Συρία, το όνομα της οποίας προέρχεται από την αρχαία Aσσυρία, που για τους Έλληνες… …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.